როგორ მუშაობს Google-ის Indexing?

როგორ მუშაობს Google-ის Indexing?

როგორ მუშაობს Google-ის Indexing?

15 მაისი 2024

გუგლის crawler-ის 3დ ილუსტრაცია
გუგლის crawler-ის 3დ ილუსტრაცია
გუგლის crawler-ის 3დ ილუსტრაცია

Indexing საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი ასპექტია. დღევანდელ სტატიაში ამ პროცესს სიღრმისეულად აგიხსნით.

რას ნიშნავს დაინდექსება?


ინდექსინგი კომპლექსური პროცესია, რომელიც რამდენიმე საფეხურისგან შედგება. პროცესის მიზანია, ვებგვერდი საძიებო სისტემის მონაცემთა ბაზაში შესანახად მოამზადოს ამისათვის კი გუგლი უნდა დარმწმუნდეს რომ გვერდი საკმარისად ღირებულია. 

დაინდექსების საფეხურები:

 1. კონტენტის ანალიზი: საძიებო სისტემა აანალიზებს ტექსტურ, ფოტო და ვიდეო კონტენტს, ძირითად HTML tag-ებსა და საიტის სხვა ელემენტებს. 

 2. HTML-ის Parsing: ეს პროცესი მოიცავს HTML კოდის "parsing" -ს. ამ შემთხვევაში გუგლი ცდილობს იპოვოს სემანტიკური შეცდომები (მაგალითად თუ ძაღლს აწერია კატა) და გამოასწოროს ის სანამ თავის მონაცემთა ბაზაში წასაღებად გაამზადებს. შედეგად, შენი გვერდის გუგლის მონაცემთა ბაზაში გასაგზავნ ვერსიაში, HTML თეგები სწორადაა განთავსებული, განსაკუთრებით კი, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველ <head> სექციაში (meta data). 

 3. დუპლიკაციის დადგენა: სისტემა ამოწმებს, არის თუ არა რომელიმე გვერდი მეორის დუპლიკატი. თუკი ასეა, აირჩევა გვერდი, რომელსაც გუგლის ალგორითმი საუკეთესოდ ჩათვლის დუბლირებულ ვერსიებს შორის. 

რას ნიშნავს Canonical Tags?


კანონიკური გვერდების კონცეფცია SEO-ს უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, რომელიც სისტემას დუპლიკატებს შორის საუკეთესო გვერდის ამოცნობაში ეხმარება. 

Canonical Tags: HTML-ის საკმაოდ მარტივი, თუმცა მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომელიც საძიებო ალოგრითმს ეხმარება დუბლურებული გვერდებიდან საუკეთესო ვერსიის გამოავლენაში. 

Selection Process: დუბლირებულ გვერდებს შორის კანონიკური ვერსიის გამოსავლენად გუგლი ორ გარემოების(ფაქტორის) შეფასებით მუშაობს: 


 1. User annotations (მაგალითად, rel="canonical") ანუ canonical tag რომელიც ზემოთ ვახსენეთ.

 2. გვერდის მნიშვნელობა და ღირებულება.

Indexing საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი ასპექტია. დღევანდელ სტატიაში ამ პროცესს სიღრმისეულად აგიხსნით.

რას ნიშნავს დაინდექსება?


ინდექსინგი კომპლექსური პროცესია, რომელიც რამდენიმე საფეხურისგან შედგება. პროცესის მიზანია, ვებგვერდი საძიებო სისტემის მონაცემთა ბაზაში შესანახად მოამზადოს ამისათვის კი გუგლი უნდა დარმწმუნდეს რომ გვერდი საკმარისად ღირებულია. 

დაინდექსების საფეხურები:

 1. კონტენტის ანალიზი: საძიებო სისტემა აანალიზებს ტექსტურ, ფოტო და ვიდეო კონტენტს, ძირითად HTML tag-ებსა და საიტის სხვა ელემენტებს. 

 2. HTML-ის Parsing: ეს პროცესი მოიცავს HTML კოდის "parsing" -ს. ამ შემთხვევაში გუგლი ცდილობს იპოვოს სემანტიკური შეცდომები (მაგალითად თუ ძაღლს აწერია კატა) და გამოასწოროს ის სანამ თავის მონაცემთა ბაზაში წასაღებად გაამზადებს. შედეგად, შენი გვერდის გუგლის მონაცემთა ბაზაში გასაგზავნ ვერსიაში, HTML თეგები სწორადაა განთავსებული, განსაკუთრებით კი, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველ <head> სექციაში (meta data). 

 3. დუპლიკაციის დადგენა: სისტემა ამოწმებს, არის თუ არა რომელიმე გვერდი მეორის დუპლიკატი. თუკი ასეა, აირჩევა გვერდი, რომელსაც გუგლის ალგორითმი საუკეთესოდ ჩათვლის დუბლირებულ ვერსიებს შორის. 

რას ნიშნავს Canonical Tags?


კანონიკური გვერდების კონცეფცია SEO-ს უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, რომელიც სისტემას დუპლიკატებს შორის საუკეთესო გვერდის ამოცნობაში ეხმარება. 

Canonical Tags: HTML-ის საკმაოდ მარტივი, თუმცა მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომელიც საძიებო ალოგრითმს ეხმარება დუბლურებული გვერდებიდან საუკეთესო ვერსიის გამოავლენაში. 

Selection Process: დუბლირებულ გვერდებს შორის კანონიკური ვერსიის გამოსავლენად გუგლი ორ გარემოების(ფაქტორის) შეფასებით მუშაობს: 


 1. User annotations (მაგალითად, rel="canonical") ანუ canonical tag რომელიც ზემოთ ვახსენეთ.

 2. გვერდის მნიშვნელობა და ღირებულება.

ისწავლე SEO და გახდი ყველაზე სწრაფად მზარდი ციფრული ინდუსტრიის ნაწილი

სიგნალების როლი ინდექსინგის პროცესში


ინდექსინგის პროცესში საძიებო სისტემა მოაგროვებს სხვადასხვა სიგნალს ვებგვერდიდან. ეს სიგნალები მონაწილეობს ძიების შედეგების გვერდზე პოზიციების დაკავების პროცესში. ესენია: 


 • Owner Annotations: HTML კოდში არსებული დირექტივები. 

 • Page Importance: შედარებით ბუნდოვანი სიგნალი, რომელიც კონკრეტული ვებგვერდის მნიშვნელობას სხვა, შინაარსობრივად მსგავსი გვერდებისას ადარებს. 

 • Index Selection: საბოლოო გადაწყვეტილება. 


ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის შემდეგ დგება მომენტი, როცა უნდა გადაწყდეს, დაინდექსდება თუ არა კონკრეტული გვერდი. გადაწყვეტილება დამოკიდებულია ორ ფაქტორზე:

 1. გვერდზე არსებული კონტენტის ხარისხი და მისი რელევანტურობა. 

 2. ინდექსინგის პროცესში შეგროვებული ე.წ. data points. 


დაინდექსების შემდეგ გვერდი ხდება გუგლის მონაცემთა ბაზის ნაწილი. საძიებო სისტემა სწორედ ამ ბაზიდან არჩევს, რომელი გვერდია კონკრეტული მაძიებლისთვის ყველაზე რელევანტური და ავტორიტეტული, შესაბამისად, რომელი შესთავაზოს მომხმარებელს.  

შეჯამება


ვებსაიტის ყოველ გვერდს დიდი პოტენციალი აქვს. იმისთვის, რომ პოტენციალი განხორციელდეს და გაიზარდოს გვერდის ხილვადობა, სწორი ინდექსინგია საჭირო. იმედი გვაქვს, შევძელით გვეჩვენებინა, რომ ინდექსინგი მხოლოდ ინფორმაციის შენახვას არ ნიშნავს. სინამდვილეში, ესაა კომპლექსური პროცესი, რომელიც კონტენტის გააზრებასა და ორგანიზებას მოიცავს იმგვარად, რომ გუგლის მომხმარებელმა ძიების ობიექტისთვის ყველაზე რელევანტური შედეგი/პასუხი მიიღოს. 

შემდეგ სტატიაში განვიხილავთ მექანიზმს, რომელიც განაპირობებს დაინდექსებული გვერდების პოზიციონირებას საძიებო სისტემის შედეგების გვერდზე (SERP). 

სიგნალების როლი ინდექსინგის პროცესში


ინდექსინგის პროცესში საძიებო სისტემა მოაგროვებს სხვადასხვა სიგნალს ვებგვერდიდან. ეს სიგნალები მონაწილეობს ძიების შედეგების გვერდზე პოზიციების დაკავების პროცესში. ესენია: 


 • Owner Annotations: HTML კოდში არსებული დირექტივები. 

 • Page Importance: შედარებით ბუნდოვანი სიგნალი, რომელიც კონკრეტული ვებგვერდის მნიშვნელობას სხვა, შინაარსობრივად მსგავსი გვერდებისას ადარებს. 

 • Index Selection: საბოლოო გადაწყვეტილება. 


ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის შემდეგ დგება მომენტი, როცა უნდა გადაწყდეს, დაინდექსდება თუ არა კონკრეტული გვერდი. გადაწყვეტილება დამოკიდებულია ორ ფაქტორზე:

 1. გვერდზე არსებული კონტენტის ხარისხი და მისი რელევანტურობა. 

 2. ინდექსინგის პროცესში შეგროვებული ე.წ. data points. 


დაინდექსების შემდეგ გვერდი ხდება გუგლის მონაცემთა ბაზის ნაწილი. საძიებო სისტემა სწორედ ამ ბაზიდან არჩევს, რომელი გვერდია კონკრეტული მაძიებლისთვის ყველაზე რელევანტური და ავტორიტეტული, შესაბამისად, რომელი შესთავაზოს მომხმარებელს.  

შეჯამება


ვებსაიტის ყოველ გვერდს დიდი პოტენციალი აქვს. იმისთვის, რომ პოტენციალი განხორციელდეს და გაიზარდოს გვერდის ხილვადობა, სწორი ინდექსინგია საჭირო. იმედი გვაქვს, შევძელით გვეჩვენებინა, რომ ინდექსინგი მხოლოდ ინფორმაციის შენახვას არ ნიშნავს. სინამდვილეში, ესაა კომპლექსური პროცესი, რომელიც კონტენტის გააზრებასა და ორგანიზებას მოიცავს იმგვარად, რომ გუგლის მომხმარებელმა ძიების ობიექტისთვის ყველაზე რელევანტური შედეგი/პასუხი მიიღოს. 

შემდეგ სტატიაში განვიხილავთ მექანიზმს, რომელიც განაპირობებს დაინდექსებული გვერდების პოზიციონირებას საძიებო სისტემის შედეგების გვერდზე (SERP). 

საძიებო სისტემების ინსტიტუტი

Copyright © Search Engine Institute 2024

საძიებო სისტემების ინსტიტუტი

Copyright © Search Engine Institute 2024

საძიებო სისტემების ინსტიტუტი

Copyright © Search Engine Institute 2024